Gouden handdruk / Afvloeingsregeling

Waarom een Gouden Handdruk?
De wereld verandert snel en continu. Het leven verandert mee. De tijd van een opleiding, een baan, een huis is allang voorbij. Het is de tijd dat telkens nieuwe wegen ingeslagen kunnen en mogen worden. De financiële zekerheid voor later ligt nu meer en meer in uw eigen hand. Daarom moet financiële onafhankelijkheid gecreëerd worden die elke verandering kan opvangen, ook de minder plezierige in het leven. En dat kan nu met een Gouden Handdruk polis.

Wat is een Gouden Handdruk?
U bent als vertrekkende werknemer met uw werkgever een afvloeiingsregeling overeengekomen. Het bedrag dat u krijgt, is een vergoeding voor geleden schade en het mislopen van inkomen en pensioen. We noemen deze ontslaguitkering een gouden handdruk. Naast alle emoties die u heeft, staat u echter voor de vraag wat u gaat doen met de uitkering.

Wat gaat u met uw gouden handdruk doen?
Stel dat u het bedrag ineens wilt ontvangen, dan rekent u tegen het progressieve tarief (IB 37%, 42%, 52%) met de fiscus af. Een andere, steeds populairder wordende methode voor het besteden van een gouden handdruk is dat uw ex-werkgever de ontslaguitkering rechtstreeks als koopsom stort bij een verzekeraar. U hoeft op deze manier niet eerst met de fiscus af te rekenen. Voorwaarde hierbij is dat u, als ex-werknemer, niet over het geld heeft beschikt.

Twee verzekeringsmogelijkheden

  1. Een direct ingaande of uitgestelde lijfrente. Dit is een periodieke uitkering die u nu of op een later tijdstip, maar niet later dan het jaar waarin u 65 wordt, kunt laten ingaan. U kunt aangeven hoe lang u uw periodieke uitkering wilt ontvangen. Dit kan tot een door u gekozen datum of tot uw overlijden.
  2. Een kapitaalverzekering die u moet gebruiken om een direct ingaande of uitgestelde lijfrente te kopen op de door u aangegeven einddatum. Deze einddatum mag niet later vallen dan het jaar waarin u 65 wordt. Deze verzekeringsvorm wordt ook wel 'uitgesteld stamrecht' genoemd.


Stamrecht BV
Een andere mogelijkheid is het realiseren van een stamrecht BV. Bij grotere bedragen kan een stamrecht BV een gewenste optie zijn, maar vraagt ook een gedegen advies. Doene Assurantiën & Advies kan u hierin bijstaan. Ook zal uw accountant hierin betrokken worden, immers hij is de persoon die uw financiële en fiscale situatie kent.

Interesse? Neem contact met ons op:
Bel: 0113 – 222516 of  reageer via het contactformulier op deze site.