Profiel

Jeroen L.P. Doene is oprichter en directeur van Doene Assurantiën & Advies, een bedrijf dat zich primair richt op de financiële branche en dan met name op het gebied van financiële planning, pensioenen, levensverzekeringen, hypotheken en beleggingen. Uiteraard zijn ook particuliere- en zakelijke schadeverzekeringen bij Jeroen Doene in vertrouwde handen.

Werkervaring en opleiding
Voor de oprichting van Doene Assurantiën & Advies heeft Jeroen vele jaren werkervaring opgedaan in uiteenlopende onderdelen van de financiële branche. Hij is zijn loopbaan gestart bij één van de grootste verzekeraars in Nederland, in de functie van Inspecteur levensverzekeringen. Hierna heeft hij zijn loopbaan vervolgd bij een middelgroot assurantiekantoor in de regio Zeeland in de functie van adviseur voor de particuliere- en zakelijke markt. Het bezit van de volgende relevante diploma’s en certificaten: Assurantiebezorger A; onderdelen Algemeen, Leven, Brand, Transport en Varia. Branchediploma levensverzekeringen. Pensioenpraktijk I, Pensioenpraktijk II, certificaat Erkend Hypotheek Adviseur, Erkenning Registerpensioenadviseur, en de werkervaring zijn de basis voor de producten die Doene Assurantiën & Advies aanbiedt.

Het doel van de werkzaamheden
Het doel van de werkzaamheden van Doene Assurantiën & Advies is de klant een duidelijk, helder en een overzichtelijk beeld van de persoonlijke financiële situatie te schetsen, met als doel de klant vervolgens de meeste optimale beslissing te kunnen laten nemen in vraagstukken rondom bijvoorbeeld het afsluiten van een pensioen- of hypotheekvoorziening. Ook vormt het (uitgebreide) risicobeheer van schade-verzekeringen een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden, omdat op dit punt in de markt duidelijk een groeiende behoefte terzake wordt geconstateerd.
 

Werkzaamheden versus Dienstverlening
De werkzaamheden van Doene Assurantiën & Advies hebben ook betrekking op advisering en bemiddeling van alle financiële producten waaraan de klant behoefte of waarin de klant advies nodig heeft. Een voorbeeld is de mogelijkheid tot het laten uitvoeren van een risico-inventarisatie. Hierdoor kan actief worden omgegaan met het beheersen van risico’s rondom schade- en levensverzekeringen.

De dienstverlening voor financiële planning bestaat uit het inventariseren van de door de klant aangeleverde informatie. Door middel van een wisselwerking van “vraag en antwoord” tussen klant en adviseur is het mogelijk een goede financiële inventarisatie te maken, die tenslotte leidt tot een financieel planningsrapport.

Onafhankelijke adviseur
Vanuit de keuze om zich als onafhankelijk adviseur voor de particulier en het MKB te profileren, vindt de dienstverlening (bemiddeling en advies) plaats zonder dat er enige financiële binding met één van de financiële aanbieders is. Daarom zal er tussen de klant en de adviseur een afspraak worden gemaakt omtrent de vergoeding van de werkzaamheden. Afhankelijk van de dienstverlening, en rekening houdend met de wettelijke bepalingen, zal een uurtarief of een provisiebedrag worden berekend. In een eerste kennismaking worden hierover duidelijke afspraken met de klant gemaakt.

Klachteninstituut
Door de aansluiting bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), (aansluitnummer 300.006709), heeft de klant de mogelijkheid om zich bij eventuele klachten op het gebied van verzekeringen of een geschil over bemiddeling, totstandkoming of uitvoering van een verzekeringsovereenkomst zich tot dit instituut te wenden.
Ook voor informatie, uitleg en advies in verband met een geschil kan dit instituut de klant van dienst zijn:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Telefoon 0900-fklacht ofwel 0900-3552248 ( € 0,10 per minuut )
Website: www.kifid.nl/consumenten