Dienstenwijzer

De dienstenwijzer is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt. Het Verbond is een onafhankelijke vereniging die wordt bestuurd en betaald door de leden. © 2001 Verbond van Verzekeraars Verveelvoudiging voor commerciële doeleinden is niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden. In alle overige gevallen is verveelvoudiging met bronvermelding toegestaan. (Bron: Verbond van Verzekeraars) Verbond van Verzekeraars Postbus 93450 2509 AL Den Haag telefoon: 070-333 85 00 Het Verbond van Verzekeraars, de belangenorganisatie van verzekeraars. www.verzekeraars.nl.